Text Size

Regulamin III Targów Pracy ICT

Postanowienia ogólne:

 • Organizatorem III edycji Targów Pracy ICT jest Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK). Targi organizowane są w ramach projektu: „Uczelnia bliżej biznesu-absolwent bliżej pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • Targi odbędą się na terenie PJWSTK w Warszawie, tj. w budynku głównym, przy ulicy Koszykowej 86, oraz na przyległym parkingu, w dniach 15-16 października 2013 r., w godzinach 10.00-16.00.
 • Targi adresowane są do wszystkich studentów PJWSTK, tj. Wydziału Informatyki, Zarządzania Informacją, Sztuki Nowych Mediów, Kultury Japonii, do studentów i absolwentów innych uczelni oraz zainteresowanych osób.
 • Wystawcami na Targach mogą być pracodawcy krajowi i zagraniczni, związani przede wszystkim z branżą ICT.
 • Wystawcy są zobowiązani przestrzegać niniejszego regulaminu.

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w Targach Pracy jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie: www.targipracy.pjwstk.edu.pl).
 • Liczba Wystawców jest ograniczona. Ostateczna lista Wystawców ogłoszona będzie 20 września 2013 r. na stronie: www.targipracy.pjwstk.edu.pl.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Targach Pracy bez podawania przyczyny.

Organizacja:

 • Organizator zapewnia Wystawcom przestrzeń wystawową wielkości minimum 1,5 x 2m2, dostęp do gniazdek elektrycznych, sieciowych. • Wystrój stoiska zależy od Wystawcy.
 • Stoiska rozmieszczone będą w namiocie wystawienniczym, ogrzewanym, na parkingu przed budynkiem głównym Uczelni.
 • O rozmieszczeniu Wystawców decyduje Organizator.
 • Organizator zapewnia salę w budynku głównym Uczelni, gdzie mogą odbywać się prelekcje, prezentacje Wystawców.
 • Podczas Targów mogą odbywać się inne akcje promocyjne wyłącznie za zgodą Organizatora.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników Targów-Wystawców, spowodowane przez osoby trzecie.
 • Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania ogólnych warunków bezpieczeństwa obowiązujących w miejscu odbywania się Targów.

Odwołanie uczestnictwa:

 • • Odwołanie powinno być zgłoszone w formie mailowej lub pisemnej, najpóźniej do dnia 13 września 2013 r., i przesłane na adres:
  Aneta Ługowska
  Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
  ul. Koszykowa 86 02-008 Warszawa
  z dopiskiem III Targi Pracy ICT

  targipracy[at]pjwstk.edu.pl

 

 Pobierz Regulamin III Targów Pracy ICT

Patroni medialni