Text Size

IT Support Group

@kademia IT, czyli jak zacząć pracę w roli programisty.

Prezentowany temat będzie dotyczył projektu „@kademia IT w biznesie – ITSG. Jest to program mający na celu ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy w branży IT. Uczestnicy @kademii odbędą staż w naszej firmie i będą pracować razem z doświadczonymi programistami nad rzeczywistymi projektami. Najlepszy z nich wyjedzie na 2 tygodnie do Nicei by wziąć udział w European Innovation Academy – międzynarodowym programie dla młodych przedsiębiorców i pasjonatów nowych technologii i innowacji.

„@kademia IT w biznesie – ITSG” to druga edycja projektu dla studentów i absolwentów kierunków informatycznych i pokrewnych. Pierwsza edycja pod nazwą:
„@kademia IT w biznesie – KPT-Mansourcing” odbyła się w semestrze letnim 2012/2013 z inicjatywy Kieleckiego Parku Technologicznego i firmy Mansourcing sp. z o.o. – członka grupy ITSG w Kielcach. Aby aplikować do udziału w @kademii zaprosimy studentów i abslowentów do udziału w teście on-line kompetencji programistycznych.

Najlepsi uczestnicy zostaną zakwalifikowani do @kademii i wezmą udział w cyklu seminariów o praktyce IT w biznesie poprowadzonych przez praktyków: programistów, testerów aplikacji i menedżerów. Uczestnicy seminariów dowiedzą się m.in. jak zarządzać czasem w projekcie oraz korzystać z konkretnych narzędzi używanych w firmach informatycznych.

Następnie odbędą płatny staż w ITSG, gdzie będą pracować ramię w ramię z doświadczonymi programistami jako członkowie zespołów projektowych. Każdy uczestnik otrzyma na koniec stażu feedback i weryfikację swojej pracy. Ze stażystami, którzy sprawdzą się na stanowisku podejmiemy współpracę na stałe.

W edycji kieleckiej wszystkich 11 stażystów dostało oferty stałej pracy i obecnie są członkami zespołu Mansourcing. Najlepszy uczestnik @kademii wyłoniony w teście kompetencji programistycznych pojedzie w lipcu do Nicei by wziąć udział w 4. Edycji European Innovation Academy - międzynarodowym programie dla młodych przedsiębiorców i pasjonatów nowych technologii i innowacji, który gromadzi kilkuset uczestników z całego świata – w ostatniej edycji udział wzięło 500 młodych przedsiębiorców, 100 biznesowych mentorów i 50 wykładowców z najlepszych uczelni z 40 krajów.

Patroni medialni